រាយនាមលោកអ្នកនាងចិត្តសប្បុរសជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

 

donator1000

សូមអរគុណ

និងសូមសុខសួស្តីចូរមានដល់លោកអ្នកនាងចិត្តសប្បុរស

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ១៥ ធ្នូ ២០១៥

១-Phnom Penh, Cambodia: លោកកូនខ្មែរ ចាក់អង្រែក្រោម​ ២០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក​ខែធ្នូ
២-Orange, CA: លោកលាវ ឆេងហ៊ាត និងគ្រួសារ ៣០០ដុល្លារ (៥០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ៥០ដុល្លារជាអំណោយ ដល់ចៅតាសាន ១០០ដុល្លារ​ ជំនួយការ WKR USA ១០០ដុល្លារ ជំនួយការ WKR Cambodia)
៣-Dallas, TX: លោក Hat Sang ៣០០ដុល្លារ (៥០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ៥០ដុល្លារជាអំណោយ ដល់ចៅតាសាន ២០០ សមាជិកភាព WKRIC មួយហ៊ុន)

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ១២ ធ្នូ ២០១៥

១-Ciney, Belgium: លោកណណ ហ៊ី និងអ្នកស្រីពៅ សំបាន ១០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក​និង ២០០ដុល្លារ ចូលហ៊ុនជាមួយសាន សុវិទ្យ
២-Toronto, Canada: លោកជួង​លី​និងគ្រួសារ ៣៥០ដុល្លារ (១៥០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក និង​២០០ដុល្លារ​ សមាជិកភាព WKRIC មួយហ៊ុន)

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ៨ ធ្នូ ២០១៥

១-San Jose, CA: មិត្តអ្នកគ្រូបៃសូផានី ១០០ដុល្លារ ជួយសង្គ្រោះអ្នកភុមិរកា ​ស្រុកសង្កែ​ខេត្តបាត់ដំបង
២-Esparto, CA: លោករស់ ​ចិន្តា ៣០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-Morgan Hill, CA: លោកស ហួតឡុង​និងអ្នកស្រី លិម យក់លុយ ១០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ៥ ធ្នូ ២០១៥

១-San Jose, CA: លោកកោះ ថុន ២០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែធ្នូ

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ៤ ធ្នូ ២០១៥

១-Spring, TX: អ្នកស្រីគិម យ៉ាសា ១៤០ដុល្លារ (១០០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក + ៤០ដុល្លារ ជួយមីងម៉ាង)

បរិច្ចាគថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣ ធ្នូ ២០១៥

១-Addison, IL: លោក Woote Phrom ៣១ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ ធ្នូ
២-Melbourne, Australia: ៤១៨ដុល្លារ១៥សេន ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក (លោកភីតធ័រ អ៊ុង ២០០ AU$ – លោកបងវីនិងបងស្រី ១៥០ AU$ – លោកនេត ផល្លី ៥០ AU$ – លោកកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិ ៥០ AU$ – លោកប៉ែន គាត ១០០ AU$ – លោកប្អូន ណារ៉ូ ៥០ AU$ – លោកសារ៉េត ៥០ AU$ សរុប = ៦៥០ AU$ WesternUnion យកថ្លៃផ្ញើ ៥០ AU$ ទៅដល់វិទ្យុ ៤១៨ដុល្លារអ៊ុយអេស១៥សេន)

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ៣០ វិច្ឆិកា ២០១៥

១-Paris, France: Madame Jeannine ៥០អឺរ៉ូ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-San Jose, CA: អ្នកគ្រូ សូផានីបៃ ២០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ​ធ្នូ
៣-Bloomington, MN: លោកជាតិ ហង្សា ១០០ដុល្លារ ជួយសង្គ្រោះអ្នកភុមិរកា ​ស្រុកសង្កែ​ខេត្តបាត់ដំបង និង ១០០ដុល្លារ ជួយសង្គ្រោះមីងម៉ាង
៤-Buena Park, CA: អ្នកស្រី ស៊ីថុន ឈួន ១០០ដុល្លារ​សង្គ្រោះមីងម៉ាង
៥-Melbourne, Victoria, Australia: អ្នកស្រីប៊ុនឆេង ឃៀងនិងលោកតាំង គីលី ៥០០ដុល្លារ ចូលខ្លឹបវិនិយោគ​ WKRIC ១០០ដុល្លារ សង្គ្រោះមីងម៉ាង ១៧៥ដុល្លារ សង្គ្រោះអ្នកភូមិរកា ២០០ដុល្លារ ឲ្យបុរីអង្គរខ្ចី​យកទៅទិញដី

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ២៧ វិច្ឆិកា ២០១៥

១-Seattle, WA: លោកសាម៉ន ម៉​ម និងអ្នកស្រីទូច នូ ២០០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ២០ វិច្ឆិកា ២០១៥

១-Oakland, CA: លោក Bunny Sin និងគ្រួសារ ១០០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ១០០ដុល្លារ ជាអំណោយដល់អ្នកភូមិរកា ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
២-Fairfax, VA: Prom Saunora ៦០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែវិច្ឆិកា
៣-Germany, EU: លោកអនាមិកកូនខ្មែរ ១០០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែវិច្ឆិកា

បរិច្ចាគថ្ងៃចន្ទ ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៥

១-Orange, CA: លោកលាវ ឆេងហ៊ាត និងគ្រួសារ ៥០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ៥០ដុល្លារជាអំណោយ ដល់ចៅតាសាន
២-Paris, France: Madame Jeannine ៥០អឺរ៉ូ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-Phnom Penh, Cambodia: លោកប៊ុណ្ណា កូនខ្មែរ ២០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែវិច្ឆិកា
៤-San Jose, CA: លោកកោះ ថុន ២០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែវិច្ឆិកា

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ៦ វិច្ឆិកា ២០១៥

១-Spring Valley, NY: លោកស៊ុន ស្រេង ៥០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Brooklyn, NY: Princess SN ១០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-Wheeling, IL: លោកសារាក់ សេង និងភរិយា ៤០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ២ វិច្ឆិកា ២០១៥

១-Addison, IL: លោក Woote Phrom ៣០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា
២-San Jose, CA: អ្នកគ្រូ សូផានីបៃ ២០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ​វិច្ឆិកា និង ៥០ដុល្លារ ជួយអ្នកភូមិរកា ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ៣០ តុលា ២០១៥

១-Newport News, VA: លោក កថា ភឿក ៥០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Paso Robles, CA: លោក Dyna Nhek Dim ២០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ២០០ដុល្លារជួយអ្នកភូមិរកា បាត់ដំបង
៣-Morgan Hill, CA: លោកស ហួតឡុងនិងអ្នកស្រី លិម យក់លុយ ២០០ដុល្លារ ជួយអ្នកភូមិរកា បាត់ដំបង

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ២៤ តុលា ២០១៥

១-Paris, France: ក្រុមតាក់ស៊ីខ្មែរក្រុងប៉ារីស តាមរយៈលោកសេកណារួននិងលោកឯក សម ៧០អឺរ៉ូ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ កញ្ញា និងតុលា
២-Paris, France: លោក យិនសែម ៤០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ប្រចាំខែ តុលានិងវិច្ឆិកា
៣-Philadelphia, PA: ខ្លឹបអ្នកស្តាប់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ៥០ដុល្លារ
៤-Stockton, CA: លោកចាន់ សម្រឿងនិងអ្នកស្រី វ៉ែនសុវណ្ណលេខា ៥០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក និង៦០០ដុល្លារចូលហ៊ុនខ្លឹបវិនិយោគ
៥-Oakland, CA: អ្នកស្រីអ៊ុក ប៊ុនរេត ១០២ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៦-Long Beach, CA: អ្នកស្រី សំណាង នីវ ៧០ដុល្លារជួយវិទ្យុ ២០០ដុល្លារ ជួយអ្នកភូមិរកាបាត់ដំបង
៧-Lakewood, CA: លោក Jimmy Taing ៨០ដុល្លារ ជួយអ្នកភូមិរកាបាត់ដំបង ២០ ជួយចៅតាសាន
៨-Morgan Hill, CA: លោកស ហួតឡុងនិងអ្នកស្រី លិម យក់លុយ ១៥០ដុល្លារ ជួយអ្នកភូមិរកាបាត់ដំបង

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ១៧ តុលា ២០១៥

១-Ontario, CA: លោក Sengheang T. Lay & អ្នកស្រី Sakhan R. Lay ៣០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភ​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោក
២-Orange, CA: លោក លាវ ឆេងហ៊ាត ៥០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក​ ៥០ដុល្លារជួយចៅតាសាន

បរិច្ចាគថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥ តុលា ២០១៥

១- Fairfax, VA: លោក ព្រហ្ម សៅរ៍នរ៉ា ៦០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ខែតុលា
២-Houston, TX: លោក សេក ខេង ២៤០ដុល្លារ វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
៣-Savage, MN: លោក Chenla Kongkear Kim ១០០ដុល្លារ និងចម្រៀង៣បទ ជួយទ្រទ្រងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ១៣ តុលា ២០១៥

១- Addison, IL: លោក Bunrith Lim ២០០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ៩ តុលា ២០១៥

១- Addison, IL: លោក Woote Phrom ៣០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ខែតុលា

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ៧ តុលា ២០១៥

១-Switzerland: លោកវ៉ាន់ សន ១០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Switzerland: ​លោក​ពេជ្រ សឿង ១០០​ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ៦ តុលា ២០១៥

១-San Jose, CA: លោកកោះ ថុន ២០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែតុលា
២-Phnom Penh, Cambodia: លោកកូនខ្មែរ​ចាក់អង្រែក្រោម ២០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែតុលា
៣-Ciney, Namur, Belgium: លោកណន​ហ៊ី ១២០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ៣០ កញ្ញា ២០១៥

១-San Jose, CA: លោកហៃ ហិនរី អៀ និងសប្បុរសជន មួយចំនួន ២៥ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Newport News, VA: លោកឃោសារ​ លី ១៥០ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៤ កញ្ញា ២០១៥

១-Ontario, CANADA: លោកហែម សារី ១៥០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Bloomington, MN: លោកជាតិ ហង្សា ២០០ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-Lieusaint, France: លោកសួន ប៊ុនឈួយ និងមិត្តៗនៅស្រុកបារាំង ៥០អឺរ៉ូ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក រហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ ២០១៥

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ២១ កញ្ញា ២០១៥

១-Paso Robles, CA: លោក Dyna Nhek Dim ២០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ១៨ កញ្ញា ២០១៥

១-From Canada: Sam-An Buoy (២០ដុល្លារកាណាដា) – Sot Sap (២០ដុល្លារកាណាដា) – Doung Kheng (២០ដុល្លារកាណាដា) – Chiv Voeun (២០ដុល្លារកាណាដា) – Thay Chantha (៤៥ដុល្លារកាណាដា) – Vanthon Mom (២០ដុល្លារកាណាដា) – Nhek Chamroeun (២០ដុល្លារកាណាដា) = ១៦៥ដុល្លារកាណាដា ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Cold Spring, NY: លោកអឿចក្រា-អ្នកស្រី គិមសុខារ៉ា ១៥០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-Wheeling, IL: លោកសារ៉ាក់ សេង-អ្នកស្រីសុខា ហូ សេង ៤០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភព
៤-Fairfax, VA: លោកព្រហ្ម សៅរ៍នរ៉ា ៦០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក សម្រាប់ខែកញ្ញា
៥-Boston, MA: អ្នកស្រីពពិចកូនខ្មែរ ១០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៦-From Germany: ឧបត្ថម្ភកៈដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ១០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ១៥ កញ្ញា ២០១៥

១- Addison, IL: លោក Woote Phrom ៣០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ខែកញ្ញា
២-San Jose, CA: លោក Ear Hay Henry (៥០ដុល្លារ) – លោក Chheng Try (២៥ដុល្លារ) – លោក So Kieth (២៥ដុល្លារ) – លោក Kiv Thy (២៥ដុល្លារ) – លោក Suon Narin (២៥ដុល្លារ) = ១៥០ដុល្លារ > ៥០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក និង ១០០ដុល្លារ ទិញស្បៀងអាហារជួយអ្នកភូមិរកា ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបងដែលឈាមមានផ្ទុក មេរោគ HIV
៣-Orange, CA: លោក លាវ ឆេងហ៊ាត ២៥០ដុល្លារ ចែកចេញជា៖ ៥០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ១០០ដុល្លារ ជាអំណោយដល់សានសុវិទ្យ ៥០ដុល្លារ ជួយកញ្ញា សុវញ្ណភូមិ ២០ដុល្លារជួយកញ្ញាកំសត់ដែលចង់បន្តវិជ្ជាកែវ សំណាង ១០ដុល្លារម្នាក់ជួយសមាជិកមាតាធម្មជាតិ៣នាក់ដែលជាប់ឃុំរួម៣០ដុល្លារ

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ៩ កញ្ញា ២០១៥

១-Marietta, GA: អ្នកស្រី Sineth Seun ១០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-From France: លោកសច្ចវាចា ៥០.៧៤ ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ៨ កញ្ញា ២០១៥

១-San Jose, CA: អ្នកគ្រូ បៃ សូផានី ២០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ កញ្ញា
២-San Jose, CA: លោកកោះ ថុន ២០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ កញ្ញា

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ៥ កញ្ញា ២០១៥

១-Phnom Penh, Cambodia: លោកកូនខ្មែរប៊ុណ្ណានៅចាក់អង្រែក្រោម ២០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ កញ្ញា
២-Paris, France: ក្រុមតាក់ស៊ីខ្មែរក្រុងប៉ារីស តាមរយៈលោកសេកណារួននិងលោកឯក សម ៧០អឺរ៉ូ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ កក្កដានិងសីហា

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ៣១ សីហា ២០១៥

១-Sacramento, CA: លោកគ្រញូង ឦសាន ១០០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ២៩ សីហា ២០១៥

១-Canada: លោកច័ន្ទ បូរិយ៉ា តំណាងឲ្យមិត្តអ្នកស្តាប់ ១​ចំនួន ៥០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ២៨ សីហា ២០១៥

១-Espardo, CA: លោករស់​ ចិន្តា ៤០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ២១ សីហា ២០១៥

១-Lieusaint, France: លោកសួន​ ប៊ុនឈួយ និងមិត្ត ៥០អឺរ៉ូ ​ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ខែ​​ កក្កដា សីហា​ និង​កញ្ញា

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ១៧ សីហា ២០១៥

១-San Jose, CA: អ្នកគ្រូ សូផានីបៃ ២០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែសីហា
២-Fairfax, VA: លោកវិស្វករព្រហ្មសៅរ៍នរ៉ា ៦០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែសីហា
៣-Paris, France: អ្នកស្រី សាននីន លឹម ១០០អឺរ៉ូ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៤-Allentown, PA: លោកស្មារតីខ្មែរ ២៥០ដុល្លារ (២០០ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភកញ្ញាសុវណ្ណភូមិ និង៥០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក)

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ១៥ សីហា ២០១៥

១-Lakewood, CA: លោក Jimmy Taing ២៥០ដុល្លារ (១២០​ដុល្លារ ​ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៥,​ ៣០ដុល្លារ HBD សានសុវិទ្យ, ៥០ដុល្លារជួយសុវណ្ណភូមិ និង​៥០ដុល្លារជួយគ្រសារលោក​អ៊ុក ពេជ្រសំណាង)

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ១២ សីហា ២០១៥

១-Philadelphia, PA: លោក K. C. ២០០ដុល្លារ (១០០ដុល្លារ​ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក, ៥០ដុល្លារជួយសុវណ្ណភូមិ, ៥០​ដុល្លារ ជួយគ្រួសារលោក​អ៊ុក ពេជ្រសំណាង)

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ៨ សីហា ២០១៥

១-San Jose, CA: លោកកោះ ថុន ២០ដុល្លារ ​ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក


បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ១ សីហា ២០១៥

១-Morgan Hill, CA: លោកស ហួតឡុង​និង​អ្នកស្រី លិម​ យក់​លុយ ១៥០ដុល្លារ ​ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ២៥ កក្កដា ២០១៥

១-West Chicago, IL: លោក Kalta Khim ១០០០ដុល្លារ ​ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ២០ កក្កដា ២០១៥

១-Ontario, Canada: អ្នកស្រី Pal Polin ៥០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Ontario, California: លោក Sengheang និងអ្នកស្រី Sakhan R Lay ៨០ដុល្លារ (៣០ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក និង ៥០ដុល្លារជាអំណោយដល់ កញ្ញាសុវណ្ណភូមិ)
៣-Fairfax, VA: លោកព្រហ្ម សៅរ៍នរ៉ា ៦០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ កក្កដា
៤-Wheeling, IL: លោក Sarak Seng ៤០ដុល្លារ ទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៥-Bethel, CT: លោកស៊ុម អ៊ុក ២០០ដុល្លារ (១០០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុ ៥០ដុល្លារជួយប្អូនសានសុវិទ្យ ៥០ដុល្លារជួយកញ្ញាសុវណ្ណភូមិ)

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ១៧ កក្កដា ២០១៥

១-Arlington, TX: លោក Mon Chamroeun ១០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-St. Pete, FL: លោក Timothy Thach ២០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ១៤ កក្កដា ២០១៥

១-Paris, France: អ្នកស្រីលឹម សានីន ១០០អឺរ៉ូ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Melbourne, Victoria, Australia: លោកប៊ុនលី និងអ្នកស្រីចិន្តា ឃៀង ៣០០ដុល្លារអូស្ត្រាលី ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-Melbourne, Victoria, Australia: អ្នកស្រីប៊ុនឆេង ឃៀងនិងលោកតាំង គីលី ៦៤០ដុល្លារ (១០០ ប្រគេនវត្តឬចៅអធិការវត្តសាមគ្គីរង្សី, ១០០ប្រគេនតេជគុណសឺនហាយ, ១០០ ជូនលោកប៉ែនសុវណ្ណ, ១២០ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក, ៥០ ជូនមីងម៉ាង, ៣០ ជូនមាស វណ្ណធា និង ៤០ ថ្លៃសាំងយកលុយទៅចែកចាយ)
៤-San Jose, CA: អ្នកគ្រូបៃ សូផានី ២០ដុល្លារ ទ្រទ្រង់វិទ្យុប្រចាំខែកក្កដា

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ៧ កក្កដា ២០១៥

១-Shakopee, MN: លោកវិបុល ហ៊ិន ១៥០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-San Jose, CA: លោកកោះ ថុន ២៥ដុល្លារជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ កក្កដា
៣-Oslo, Norway: អ្នកស្រី Mary Hua Tan ១២០ដុល្លារ សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក រយៈពេល៦ខែ
៤-Long Beach. CA: អ្នកស្រីសំណាង នីវ ៥០ដុល្លារ សម្រាប់ទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក និង ៥០ដុល្លារ ជូនម្តាយកូនប្រុសខ្មែរក្រោមដែលត្រូវយូកូងយួនកាប់ស្លាប់ព្រោះនិយាយភាសាខ្មែរ

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ៣ កក្កដា ២០១៥

១-Phnom Penh, Cambodia: លោកកូនខ្មែរប៊ុណ្ណានៅចាក់អង្រែក្រោម ២០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែ កក្កដា
២-Paris, France: លោក សេក ណារួន ក្រុមតាក់ស៊ីប៉ារីស តាមរយៈលោកឯក សម ៧០អឺរ៉ូ វិភាគទានប្រចាំ ខែ ឧសភា និងមិថុនា
៣-Paris, France: លោក ពេចបូរ៉ា នរោត្តម ៥០អឺរ៉ូ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៤-Massachusetts, USA: សប្បុរសជននិរនាម ៣៥០ដុល្លារ (១៥០ដុល្លារ សម្រាប់ទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក, ១០០ដុល្លារ សម្រាប់បុគ្គលិក, ៥០ដុល្លារ ជួយសង្គ្រោះសុវណ្ណភូមិដែលមានជម្ងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហម, និង៥០ដុល្លារជួយសានសុវិទ្យ)
៥-Stockton, CA: លោក Samroeung Chan ៥០ដុល្លារ សម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៦-Carrolton, TX: លោក ហាត់ សាំង ១២០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៥

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ៣០ មិថុនា ២០១៥

១-Addison, IL: លោក Woote Phrom ៣០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ខែកក្កដា

បរិច្ចាគថ្ងៃអាទិត្យ ២៨ មិថុនា ២០១៥

១-Geneva & Lucerne, Switzerland: អ្នកស្រី សំ សម្បត្តិនិងអ្នកស្រី អនាមិក ២០០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Newport News, VA: លោក ឃោសារ លី ១៥០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់កក្កដា, សីហានិងកញ្ញា
៣-Fairfax, VA: Mr. Saunora Prom ៦០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុសម្រាប់ខែមិថុនា
៤-Melbourne, Australia: អ្នកស្រីស៊ីវ អ៊ី និងលោកវ៉ាន់នី ៥០ដុល្លារអូស្ត្រាលី សម្រាប់ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៥-Melbourne, Australia: លោកជុង មេងវង់ និងភរិយា ៥០ដុល្លារអូស្ត្រាលី សម្រាប់ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ១៣ មិថុនា ២០១៥

១-Addison, IL: លោក Woote Phrom ៣០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ខែមិថុនា
២-San Jose, CA: លោក កោះ ថុន ២៥ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ខែមិថុនា (គិតពីជាតិ ឃ្លាតពីស្រុក ស្រមុកឮ ឈឺមិនថ្ងូរ កូរមិនខាប់ ចាប់មិនបាន ច្រានមិនចេញ ដេញមិនថយ ចយដឹកអើយ!)

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ៣ មិថុនា ២០១៥

១-សហរដ្ឋអាមេរិក៖ អ្នកស្រី លី សុខចន្ទនារី ៥០ដុល្លារ ជួយសង្គ្រោះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក និង ៥០ដុល្លារទិញក្រួសដីក្រហមក្រាលថ្នល់នៅឃុំសឿ ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
២-ភ្នំពេញ កម្ពុជា៖ លោកកូនខ្មែរនៃហាងលក់ឳសថពីដើមម្រុំ ២០ដុល្លារជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែមិថុនា

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ៣០ ឧសភា ២០១៥

១-Melbourne, Australia: លោក Yim Kim Chhon [WIRE TYPE:WIRE IN DATE: 150217 TIME:0540 ET TRN: 2015021700234336 SEQ:FTS1502171426300/264837 ORIG:MISS VANNIN CHHON YIM ID:XXXXX0055700 SND BK: THE BANK OF NEW YORK MELLON ID:0001 PMT DET:AU1150 2171782915ROUTING NO. 051000017 FROM YIM KIM CHHON] ១៧៥ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Victoria, Australia: សប្បុរសជននៅអូស្ត្រាលីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ១០០ដុល្លារអាមេរិកជាអំណោយដល់ សានសុវិទ្យ និង ១០០ដុល្លារអាមេរិកជួយគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-San Jose, CA: អ្នកគ្រូបៃ សូផានី ២០ដុល្លារជួយគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ប្រចាំខែឧសភា
៤- San Jose, CA: អ្នកគ្រូបៃសូផានី តំណាងសមាគមនារីខ្មែរនៅវត្តខេមររង្សីក្រុងសានហូសេ ១០០ដុល្លារ ជួយគ្រួសារ យុវជនចៅតាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់ ត្រូវយួនកាប់ព្រោះនិយាយភាសាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម
៥- Norwalk, CA: លោក Samban Nou ៥០ដុល្លារជួយគ្រួសារយុវជនចៅ ឌែង ដែលស្លាប់ដោយត្រូវយួនកាប់ព្រោះនិយាយភាសាខ្មែរ

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ២០ ឧសភា ២០១៥

១-Wheeling, IL: លោក Sarak Seng & Mrs. Sokha Ho Seng ១១០ដុល្លារ (៣០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក, ៥០ដុល្លារប្រគេនព្រះតេជគុណសារុនសារិនទិញក្រួសក្រាលថ្នល់១ឡាន និង៣០ដុល្លារប្រគេនព្រះតេជគុណ សាន សុជា សម្រាប់បូជាព្រះធម្មទេសនា)
២-Newmarket, ON, Canada: លោក សេង ស៊្រុន ស្រេង ២០ដុល្លារថ្លៃជាវស៊ីឌី
៣-Long Beach, CA: Mrs. Ranee Ly & Mr. Alexander Ros ៥០ដុល្លារជួយ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៤-Paris, France: Madame Lim Jannine ១០០អឺរ៉ូ សម្រាប់ជួយខ្មែរស្នេហាជាតិ (វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបានសម្រេចជូន១០០ដុល្លារដល់កញ្ញាសុវណ្ណភូមិ)

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ៨ ឧសភា ២០១៥

១-West Chicago, IL: លោក (? រឹត រួម) ១,០០០ដុល្លារ ជួយសង្គ្រោះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ៦ ឧសភា ២០១៥

១-San Jose, CA: លោកកោះ ថុន ២៥ដុល្លារ ប្រចាំខែឧសភា
២-Addison, IL: លោក Woote Phrom ២០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ WKR សម្រាប់ខែឧសភា
៣-Newport News, VA: លោកឃោសារ លី ១២០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក សម្រាប់ខែ ឧសភានិងមិថុនា
៤- Artesia, CA: លោក Sydney Tan និងអ្នកស្រី Thavry Lim ៥០ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ៤ ឧសភា ២០១៥

១-Phnom Penh, Cambodia: លោក កូនខ្មែរ ហាងថ្នាំម្រុំ ២០ដុល្លារ ប្រចាំខែឧសភា
២-Paris, France: លោកសេក ណារូនន ក្នុងនាមក្លឹបអ្នកបរតាក់ស៊ីនៅប៉ារីស តាមរយៈលោកឯក សម ៨០អឺរ៉ូ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុ ខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ២៧ មេសា ២០១៥

១-San Jose, CA: អ្នកគ្រូសូផានី បៃ ២០ដុល្លារប្រចាំខែមេសា
២-San Jose, CA: លោកសុភ័ព្វ អ៊ុក ១០ដុល្លារប្រចាំខែមេសា
៣-Buras, LA: លោក សាក់ តារារិទ្ធ ១០០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ខែមេសា
៤-Fairfax, VA: លោក ព្រហ្ម សៅរ៍នរ៉ា ៦០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកខែមេសា

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ២២ មេសា ២០១៥


១-Paris, France: អ្នកស្រី លឹម សានីន ១០០អឺរ៉ូ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ៨ មេសា ២០១៥

១-San Jose, CA: លោក កោះ ថុន ២៥ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែមេសា

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ៣ មេសា ២០១៥

១-Phnom Penh, Cambodia: លោក កូនខ្មែរ ២០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែមេសា
២-Paso Robles, CA: លោក Dyna Nhek Dim ២០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក; ២០០ដុល្លារជួយទិញក្រួសដីក្រហម ៤ឡាន សម្រាប់ក្រាលថ្នល់នៅឃុំសឿ ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ៣០ មីនា ២០១៥

១-Buena Park, CA: អ្នកស្រី ស៊ីថុន ឈួន ៣០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Ciney, Belgium: លោក ណណ ហ៊ីនិង អ្នកស្រី ពៅ សំបាន ១២០ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ៦ខែ
៣-Arkansas, USA:លោក ប៊ុនធឿន (Sonny Ros) និងគ្រួសារ ៣០០ដុល្លារ ចូលរួមកំសាន្តជាមួយ សានសុវិទ្យ នៅប្រទេសថៃ

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ២៣ មីនា ២០១៥
១-Buras, LA: លោកសាក់​ តារារិទ្ធ​ ១,០០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃអាទិត្យ ២២ មីនា ២០១៥
១-Brooklyn, NY: អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រី សុីសុវត្ថិ​ នារីរេត ១០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភ WKR
២-Fairfax, VA: លោកព្រហ្ម សៅរ៍នរ៉ា ៦០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ប្រចាំខែមីនា
៣-Stockton, CA: លោកគ្រាប់ខ្សាច់ ១០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោ
៤-Philadelphia, PA: លោក ស្រី ចរិយា ៥០ដុល្លារ ជួយជាវក្រួសដីក្រហម ក្រាលផ្លូវ នៅ វត្តអូរប្រាសាទ ស្រុក មង្គលបុរី
៥-Philadelphia, PA: លោក ទូច ចន្ទថន ៥០ដុល្លារ ជួយជាវក្រួសដីក្រហម ក្រាលផ្លូវ នៅ វត្តអូរប្រាសាទ ស្រុក មង្គលបុរី

បរិច្ចាគថ្ងៃអាទិត្យ ១៥ មីនា ២០១៥


១-Los Angeles San, CA: លោកសឿ សុវណ្ណី ៥០ដុល្លារជួយគាំទ្រ WKR
២-Paris, France: មិត្តអ្នកស្តាប់នៅប្រទេសបារាំង តាម រយៈលោក ថាច់ ពីយ៉ា ១១០ អឺរ៉ូ

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ១៤ មីនា ២០១៥


១-San Leandro, CA: អ្នកស្រី Valarie Ky និងគ្រួសារ ២៤០ដុល្លារ – Kong Chantha ១០០ដុល្លារ – Egenberger Bunthany ២០ដុល្លារ – Kiet Kim Heng ១០ដុល្លារ សរុប ៣៧០ ដុល្លារៈ ២៦០ ដុល្លារជូនលោកប៉ែនសុវណ្ណ ១១០ដុល្លារជួយគាំទ្រ WKR

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ១៣ មីនា ២០១៥


១-San Jose, CA: អ្នកគ្រូសូផានី បៃ ២០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ WKR សម្រាប់ខែមីនា
២-San Jose, CA: លោកអ៊ុក សុភ័ព្វ ១០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ខែមីនា
៣-San Jose, CA: លោកកោះ ថុន ២៥ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ WKR សម្រាប់ខែមីនា

បរិច្ចាគថ្ងៃសុក្រ ៦ មីនា ២០១៥


១-Addison, IL: លោក Woote Phrom ២០ដុល្លារ​ ជួយទ្រទ្រង់ WKR សម្រាប់ខែមីនា
២-ភ្នំពេញ កម្ពុជា: លោកកូនខ្មែរ ២០ដុល្លារ​ ជួយទ្រទ្រង់​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោកសម្រាប់ខែមីនា

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ២ មីនា ២០១៥


១-Philadelphia, PA: អ្នកស្រី Kim Pha ១០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Philadelphia, PA: អ្នកស្រី Treav Seang ១០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-Eagan, MN: អ្នកស្រីអនាមិក ១០០ដុល្លារ​ ជួយទ្រទ្រង់​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ២៤ កុម្ភៈ ២០១៥


១-Stockton, CA: គ្រាប់ខ្សាច់ ១០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ១៨ កុម្ភៈ ២០១៥


១-San Jose, CA: អ្នកគ្រូ សូផានី បៃ ២០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំ​ខែកុម្ភៈ
២-San Jose, CA: លោក សុភ័ព អ៊ុក ១០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំ​ខែកុម្ភៈ
៣-Switzerland: លោកវ៉ាន់ សន ២០០ដុល្លារ (១០០ដុល្លារ​ជួយវិទ្យុ និង​១០០ដុល្លារជួយចៅតាសាន)
៤-Switzerland: លោកអាចារ្យប៉ូល ស៊ា ១០០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុ
៥-Switzerland: ​លោក​ពេជ្រ សឿង ១០០​ដុល្លារ ជួយវិទ្យុ (លោកសប្បុរសជន ទាំង​ ៣​ ពីស្វិស​ ប្រាថ្នា​ជួយចូលរួមចេញ​​ថ្លៃ សេវាអ៊ិនថ័រណិត​តែបាន​គ្រប់ហើយ​សុំបង្វែរ​មកជួយការចាយវាយ ប្រចាំខែ ​របស់​វិទ្យុវិញ)

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ១៧ កុម្ភៈ ២០១៥


១-Temecula, CA: អ្នកស្រី ហេងសុខ ១០០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Wheeling IL: លោកសារៈ សេង ៤០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ១៤ កុម្ភៈ ២០១៥


១-Carollton, TX: លោកហាត់ សាំង ៦០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-Goussainville, France: លោកថោង ស៊ីវ៉េត និងអ្នកស្រីថោង លីហួរ ២១០អឺរ៉ូ អ្នកមីងគុន ស៊ីវឡាង ១២០អឺរ៉ូ រួមទាំងអស់ ៣៣០អឺរ៉ូ ចូលរួមចេញថ្លៃ សេវាអ៊ិនធើណិតវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករយៈពេល ៣ឆ្នាំ ថែម២០អឺរ៉ូទៀត ជួយចៅតាសាន រួមទាំងអស់ ៣៥០អឺរ៉ូ
៣-Lowell, MA: លោក Vat Savann ២៥០ដុល្លារ (៥០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក និង២០០ដុល្លារ ចូលមូលនិធិកូរសមុទ្រទឹកដោះ ១ហ៊ុន)
៤-Vista, CA: អ្នកស្រី អូន សេម ២៥០ដុល្លារ (៥០ដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក និង២០០ដុល្លារ ចូលមូលនិធិកូរសមុទ្រទឹកដោះ ១ហ៊ុន)
៥-Ontario, CA (California, not Canada): លោកសេង ហ៊ាង ធី ឡាយ និងអ្នកស្រី សាខន រស់ ឡាយ ១០០ដុល្លារ ចូលរួមចេញថ្លៃ សេវាអ៊ិនធើណិតវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករយៈពេល ៣ឆ្នាំ ដោយបានទទួលគ្រប់ហើយ ពីលោកស ហ៊តឡុង និងអ្នកស្រីលិម យក់លុយ ៣៣០ដុល្លារ និងពី លោកថោង ស៊ីវ៉េត និងអ្នកស្រីថោង លីហួរ ២១០អឺរ៉ូ អ្នកមីងគុន ស៊ីវឡាង ១២០អឺរ៉ូ រួមទាំងអស់ បង់ឲ្យគេហើយ ដូច្នេះ ខ្ញុំសុំបង្វែរ ប្រាក់ជំនួយលោកសេង ហ៊ាង ធី ឡាយ និងអ្នកស្រី សាខន រស់ ឡាយជាជំនួយគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក។ លោកអ្នកនាងដែលប្រាថ្នាចង់ជួយរឿងសេវាអ៊ិនធើណិតខ្ញុំនៅតែ ទទួលជានិច្ចព្រោះ យើងប្រើសេវាពីរកន្លែងនៅស.រ.អ. ១និងនៅ អឺរ៉ុបមួយដែលខណៈនេះ លោកឃី ស្រ៊ាងលោកជួយចេញ ថ្លៃឲ្យមករហូត។ សុំអរគុណ ទាំងអស់គ្នា

បរិច្ចាគថ្ងៃពុធ ១១ កុម្ភៈ ២០១៥


១-Bondy, Paris, France: អ្នកស្រីជា គឹម​ចំរើន ៥០អឺរ៉ូ (២៥អឺរ៉ូ ថ្លៃជាវ​ស៊ីឌី និង​ ២៥អឺរ៉ូ ជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក)
២-Fairfax, VA: លោកវិស្វករព្រហ្ម សៅរ៍នរ៉ា ៦០​ដុល្លារជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំ ខែកុម្ភៈ

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ៩ កុម្ភៈ ២០១៥


១-Aloha, OR: Charles C. Lee & Chunna C. Lee & Rama S. Lee ១៥០ដុល្លារ (១០០ដុល្លារ​ឧបត្ថម្ភ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ៥០ដុល្លារ​ជួយចៅតាសាន)

បរិច្ចាគថ្ងៃសៅរ៍ ៧ កុម្ភៈ ២០១៥


១-Morgan Hill, CA: លោក​ស ហ៊តឡុង និង​អ្នកស្រីលិម ​យក់លុយ ៣៣០ដុល្លារ ជួយបង់ថ្លៃ អ៊ិនថ័រណិត វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៨
២-San Jose, CA: លោកកោះ ថុន ២៥ដុល្លារជួយទ្រទ្រង់​វិទ្យុ ប្រចាំ​ខែកុម្ភៈ

បរិច្ចាគថ្ងៃអង្គារ ៣ កុម្ភៈ ២០១៥


១-Stockton, CA: Mr. Saro Khieu (ខៀវ សារ៉ូ) & Mrs. Saroeun Monh (ម៉ុញ សារឿន) ៥០ដុល្លារជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
២-លោកសានផលនិងអ្នកស្រី ហេងមិន ១០០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-Lognes, France: Mr. Kang Chantara (Chhang) & Mrs. Mean Layhour ៥០ដុល្លារជាអំណោយដល់សានសុវិទ្យ
៤-មិត្តអ្នកស្តាប់អនាមិក លោកប្រធានចាំឈ្មោះមិនបាន ២០ដុល្លារ ជាអំណោយដល់សានសុវិទ្យ

បរិច្ចាគថ្ងៃច័ន្ទ ២ កុម្ភៈ ២០១៥


១-Addison, IL: លោកព្រហ្ម វុទ្ធី ២០ដុល្លារជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែកុម្ភៈ
២-Paris, France: អ្នកស្រី សានីន (Mme Jannine Lim) ពីប៉ារីសប្រទេសបារាំង៖ ៥០អឺរ៉ូ ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគថ្ងៃអាទិត្យ ១ កុម្ភៈ ២០១៥


១-Phnom Penh, Cambodia: លោកកូនខ្មែរ ចាក់អង្រែក្រោម ២០ដុល្លារជួយទ្រទ្រង់ វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ប្រចាំខែកុម្ភៈ

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃសុក្រ ៣០ មករា ២០១៥


១-Mundelein, IL: អ្នកស្រី ម៉ី តាន់​ ៥០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភ​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោក​ ៥០​ដុល្លារ​ជួយសាងចេតិយវាលពិឃាតនៅបាកាន​ពោធិ៍សាត់​និង​២០០ដុល្លារ​កូរសមុទ្រទឹកដោះ។

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃច័ន្ទ ២៦ មករា ២០១៥


១-Philadelphia, PA: គ្រួសារ​ស៊ិន ១២០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភ​វិទ្យុ ខែ​មករាដល់មិថុនា២០១៥
២-Oyonnax, Ain, France: អ្នកនាងស៊ានកិត្យា ១០០​អឺរ៉ូ​ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
៣-Stockton, CA: គ្រាប់ខ្សាច់ ១០០ដុល្លារ​ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃសុក្រ ២៣ មករា ២០១៥


១-Chaponnay, France: អ្នកស្រី Kang Vara​ ២០អឺរ៉ូ ជួយឧបត្ថម្ភ​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោក
២-La Seauve sur Semene, France: លោក​ Moth Richard ១០០​ អឺរ៉ូ (៦០​ជួយវិទ្យុ ៤០​អំណោយដល់​ប៉ាន​វជរា)

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃច័ន្ទ ១៩ មករា ២០១៥


១-Fairfax, VA: លោក ព្រហ្ម សៅរ៍នរ៉ា​ ៦០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភ​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោកខែមករា

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃសៅរ៍ ១៧ មករា ២០១៥


១-St Thibault des Vignes, France: លោក អ៊ុក ប៊ុនឡាយ និង​អ្នកស្រី អ៊ុក ស្ទេហ្វានី ២២០​ អឺរ៉ូ ជួយឧបត្ថម្ភ​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោក

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃសុក្រ ១៦ មករា ២០១៥


១-Ontario, CA: លោក Sengheang T. Lay & អ្នកស្រី Sakhan R. Lay ៥០ដុល្លារ (២០ដុល្លារ​ថ្លៃជាវស៊ីឌី និង​៣០ដុល្លារ​​ ជួយឧបត្ថម្ភ​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោក)

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃអង្គារ ១៣ មករា ២០១៥


១-Chicago, IL: Mr. Savat Khem ១០០ដុល្លារ ជាវថាស​ស៊ីឌីចម្រៀងស្នេហាជាតិកុយ​ វណ្ណា​
២-Gossendorf, Austria: លោកសុខ​សេង​និងអ្នកស្រី រ័ត្ន ឧត្តរ៉ា ព្រមទាំងបុត្រាទាំង២ ៥០អឺរ៉ូ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក
៣-Newmarket, ON, Canada: លោកសេង ​ស្រ៊ុន ស្រេង ៦០ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុសម្រាប់​ ៦ខែដើមឆ្នាំ​២០១៥

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃសៅរ៍ ១០ មករា ២០១៥


១-Paso Robles, CA: លោក Dyna Nhek Dim ២០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក​
២-Fairfield, NSW, Australia: Mrs. Chinda Kheang, Family & Friends ៣៥០ដុល្លារ (៣០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក​​ – ៥០ ដុល្លារអំណោយដល់ចៅតាសាន)

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃសុក្រ ៩ មករា ២០១៥


១-San Jose, CA: អ្នកគ្រូបៃ សូផានី ២០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក​
២-San Jose, CA: ​លោកអ៊ុក​សុភ័ព ១០ដុល្លារ ​ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក
៣-​San Jose, CA:​ លោកកោះ ថុន ២៥ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក
៤-Saint Thibault, France: លោកនិងលោកស្រី អ៊ុក ប៊ុនឡាយ ២០០អឺរ៉ូ (១០០អឺរ៉ូ​ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក​​ – ៥០អឺរ៉ូថ្លៃស្រាថ្នាំចៅតាសាន – ៥០អឺរ៉ូចំណងដៃមាសវណ្ណធា-កែវសុជាតា)

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃពុធ ៧ មករា ២០១៥


១-Norcross, GA: លោកនួន សុខវ៉ាង ១០០ដុល្លារ បង្រ្គប់ថ្លៃហ៊ុនបុរីអង្គរ គ្រប់​១,៣០០​ដុល្លារ និង​​២០ដុល្លារជួយ​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោក
២-Esparto, CA: លោករស់ ចិន្តា ១០០ដុល្លារ​ចំណងដៃដល់​មាសវណ្ណធា+កែវសុជាតា និង​៥០ដុល្លារ​ ជួយឧបត្ថម្ភ វិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក ត្រីមាសទី១​
៣-Montpellier, France: ​លោកតេង ស៊ិម​និង​គ្រួសារ ៥០អឺរ៉ូ (៣០អឺរ៉ូ ​ជួយគាំទ្រវិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក​​និង​ម្នាក់​១០​អឺរ៉ូ​អំណោយដល់​លោកឱកសឿម​និង​សានសុវិទ្យ)
៤-Greensboro, NC: លោកកៀង​ វ៉ាង ១០០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោក​និង​បុគ្គលិក

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃច័ន្ទ ៥ មករា ២០១៥


១-Providence, RI: លោកប្រសើរ ពិល និងគ្រួសារ ១០០ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភ វិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក​
២-Long Beach, CA: ​លោកសេងម៉ម​និង​គ្រួសារ ៥០ដុល្លារ​ជួយគាំទ្រវិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក​

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃសៅរ៍ ៣ មករា ២០១៥


១-Addison, IL: លោក​ព្រហ្ម វុឌ្ឍី ២០ដុល្លារ ជួយឧបត្ថម្ភ វិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោកប្រចាំខែ មករា

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃសុក្រ ២ មករា ២០១៥


១-Bloomington, MN: លោក​គីម​ មាសកូយ ២០០ដុល្លារ (១១០ដុល្លារអំណោយឆ្នាំថ្មីដល់សានសុវិទ្យ ៥០ដុល្លារ​ចំណងដៃដល់​មាសវណ្ណធា+កែវសុជាតា និង​៤០ដុល្លារចំណងដៃដល់ខៀវរតនា
២-Paris, France: លោកថាច់ពីយ៉ា ១៥០​អឺរ៉ូ​ជួយឧបត្ថម្ភ វិទ្យុ​ខ្មែរ​ពិភពលោក (១០០អឺរ៉ូពីក្រុមតាក់ស៊ីខ្មែរក្រុងប៉ារីស​របស់​លោក​សេក ​ណារួន ​រួមជាមួយ​ក្រុមលោក​ឯក ​សម ប្រធាន​ CNRP-France និង ៥០អឺរ៉ូបច្ច័យ​លោក​ថាច់ពីយ៉ាផ្ទាល់)
៣-Rancho Palos Verdes, CA: លោក​ប៉េង ស៊ីវឈាង ៥០០ដុល្លារ​(៣០០ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យខ្មែរពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៥ ​- ១០០ដុល្លារអំណោយដល់លោកឱកសឿម – ១០០ដុល្លារអំណោយដល់សានសុវិទ្យ)

បរិច្ចាគ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១ មករា ២០១៥


១-Phnom Penh, Cambodia: លោកកូនខ្មែរ ២០ដុល្លារ​ប្រចាំខែមករា​