Feb 102014
 

In Memory of Sacrava

In Memory of Sacrava

កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃចន្ទ ១០ កុម្ភៈ ២០១៤ ភាគ១៖
Monday, February 10, 2014 Part I:

១–ព័ត៌មានរឿងខ្មែរ
1. Khmer News;

២–ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
2. World News;

៣–សារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកប្រធានឱកសឿមស្តីពីដំណើរការ ជឿនលឿននៃគម្រោងកសាងសហគមន៍​បុរីអង្គរ
3. Ok Soeum’s Daily Report on Progress at BAI

៤–វគ្គបន្តនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ាពីប្រទេស បារាំងអំពីបាតុកម្មរបស់បងប្អូនខ្មែរ​នៅមុខទីស្នាក់ការ អ.ស.ប.នាក្រុងហ្សឺណែវ កាលពី៥​កុម្ភៈ
4. Continuation of Thach Pya’s Report on 5 Feb Khmer Krom Rally in front of Geneva UN Headquarters demanding Vietnam Release Jailed Monks, Faithful;

៥–នាទីខ្មែរអើយក្រោកឡើងរបស់លោក​ជាតិហង្សា​ដែល​នឹងលើក​យក​​រឿង​របស់​ក្រុម បក្សពួកលោក​ហ៊ុន​​សែន​ដែល​បានបំផ្លិចបំផ្លាញ​ជាតិមកលាតត្រដាងតាមឯកសារ របស់​អង្គការ គ្លោបល់ វីតណិស ​
5. Cheat Hangsa’s Feature on Hun Sen Family Tree of Crooks;

៦–សេចក្តីពន្យល់របស់លោកគ្រាប់ខ្សាច់ចំពោះលោក​វ៉ិត​ប្រាក់ពីរដ្ឋ​រ៉ូដអៃឡែនដ៍​ស្តីពីចំណាត់ការ​ប្រាក់ហ៊ុនរបស់សមាជិក មូលនិធិកំណូរសមុទ្រទឹកដោះពិភពលោក
(កម្មវិធីផ្សាយនៅមាន ត)
6. Kroap Khsach’s Explanation about Management of Pan-Khmer Patriotic Mutual Fund;
(Cast To Be Cont’d)

Sorry, the comment form is closed at this time.