សមាជិកស្ថាបនិកសហគមន៍ខ្មែរ «​បុរីអង្គរ» ​នៅ​​រដ្ឋ ណត ខារ៉ូឡៃណា

[លេខអារ៉ាប់ជាលេខរៀង​លេខខ្មែរ ក្នុងវង់ក្រចក ជាលេខជម្រើស]​​ List updated as of 12-04-12: 253 shares 1-(១). លោក​ឱក សឿម​ (Sterling, VA, USA)($1,000.00 paid); 2-(២). លោកសាន ​សុវិទ្យ (Vienna, VA, USA)($1,000.00 paid); 3-(៣).​ ​លោក​ថាច់ ​ចន្ធី (Charlotte, NC, USA)($1,000.00 paid); 4-(៤). លោកយស ​សារុន (Charlotte, NC, USA)($1,000.00 paid);​ ​ 5-(៥). លោក ខិណ្ណិត​ សុខ (Charlotte, NC, USA);​ 6-(៦). លោកថាច់​ គារ (Charlotte, NC, USA)($1,000.00 paid);​ 7-(៧). លោក​ឈុំ​ សេរី​ សុខុម (NC, USA); 8-(៨).​ Mr. Ros O'Nyll & Mrs. Ros Sokunthea O'Nyll (Thomasville, NC, USA)($1,000.00 paid); 9-(៩). លោកគៀង​ យ៉ាង (NC, USA); 10-(១០). លោកច័ន្ទ ​ធួន (Mountain View, CA, USA); 11-(១១). លោក​ហង្ស ​ជឿន (Lynnwood, WA, USA);​ 12-(១២). លោកលិម ស៊ីថា (MA, USA); 13-(១៣). ភិក្ខុ​សឺង​ យ៉ឹង ​រតនា (San Jose, CA, USA); 14-(១៤). អ្នកស្រីថាច់​​ សុភាព (Bern, Switzerland)($1,000.00 paid); 15-(១៥). លោក​ថាច់ ពីយ៉ា​ (Paris, France); 16-(១៦). លោក​ឱក ​មន្ថា (VA, USA); 17-(១៧). ​លោក​​ខេង ​ខេមរៈ​ & អ្នកស្រីខោល មុំ (Columbus, OH, USA)($1,000.00 paid); 18-(១៨). លោក សៅណូរ៉ា ព្រហ្ម (VA, USA)($1,000.00 paid);​ 19-(១៩). លោក ម៉ៃខឹល ​ឌួង (MD, USA); 20-(២០).​​ លោកក្រេង ​វីរដេត (CA, USA); 21-(២១). លោក​ថាច់​ ខេ (NC, USA); 22-(២២). លោក​សំផុន ខិណ្ណឺឌី (UT, USA); 23-(២៣). លោកផាន ​សុគន្ធា (CA, USA); 24-(២៤). ​លោក​ពេជ្រ​ ដាញ់ (FL, USA)($1,000.00 paid); 25-(២៥). លោកថាច់​ លី (MA, USA); 26-(២៦). លោក​ថាច់​ សារ៉េត (FL, USA); 27-(២៧).​ ​លោក​ថាច់ ​ឡេន្នី (NJ, USA); ​ 28-(២៨). អ្នកស្រី សៀងហ៊ុន សួន (Modesto, CA, USA)($1,000.00 paid); 29-(២៨). លោកដេវិដ​ សុវណ្ណ សួន​ (Modesto, CA, USA) ($1,000.00 paid); 30-(២៨). អ្នកស្រីមន្ថា សួន (Modesto, CA, USA)($1,000.00 paid); 31-(៧០)​. លោក​បៃ ​សារិទ្ធ & អ្នកស្រី បៃ​ សូផានី (CA, USA) (ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); 32-(៧០០). លោក​ឃឹម កាលតា (IL, USA); 33-(៣០). លោកថាច់ តាំងមុនី (GA, USA); 34-(៣២). ​លោក​បៀន​ បួន (NC, USA); 35-(៣៣). ភិក្ខុថាច់​ សារ៉ុង (Hamilton, ON, Canada);​ 36-(៣៤).​ លោក​សុខ ​សាខន (SC, USA); 37-(៣៥).​ អ្នកស្រីវង្ស វ៉ាន្នី (Buda, TX, USA); 38-(៣៦).​ លោក​​​ម៉ម​ ហ៊ាន (IL, USA); 39-(៣៧).​​​​​​ លោកនួន ​មីហ្សែល, សារុន & អ្នកស្រី​នួន​ គ្រិស្ទីន (Beauvais, Bornel, France)(ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); 40-(៣៨). លោកសារិន ​រដ្ឋ (RI, USA); 41-(៣៩). លោក​ថាច់​​ ឡើយ (St Petersburg, FL, USA)($1,000.00 paid); 42-(៤០). លោក​សឺន​ ស៊ិនថោ (Montreal, QC, Canada);​ 43-(៤១). លោក​ គង្គា (Philadelphia, PA, USA); 44-(៤២).​ លោកវណ្ណ ចំរើន (MA, USA);​ ​​​​​​​​​​45-(៤៣). ​លោក Zirdling Paul (NY, USA); 46-(៤៤). អ្នក​ស្រីសឿ សាខន & លោកសឿ ឈាង​ (Sparkasse Duisberg, Germany)($1,000.00 paid); ​​​​​​​​​​47-(៤៥). ​​លោក & លោកស្រីនឹម​ ស៊ីណុប​ សុម​វ៉ាង​ណាំដួន (SC, USA); ​48-(៤៦). ​លោក​ខៀវ​ សារ៉ូ​-​អ្នកស្រី​ម៉ោញ​ សារឿម (USA); 49-(៤៧).​ លោក​ & លោក​ស្រី​កោះ​ ថុន (San Jose, CA, USA); 50-(៤៨). លោកវ៉ាន់ ​សន​ & អ្នកស្រីវ៉ាន់ វ៉ៃ សុខន (Wettswil, Switzerland)($1,000.00 paid);​ 51-(៤៩). លោក​គង់ ​វ៉ាន់ណូ​​ (CA, USA); 52-(៥០). លោក​លាភ ​វាសនា​ (Mulhouse, France)(ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid);​ 53-(៥១). លោកហង់រី​​ លី (Strasbourg, France); 54-(៥២).​ លោក​​ថាច់​ សុវណ្ណូ & អ្នក​​ស្រី ថាច់ ស្រីសុង (Herndon, VA, USA); 55-(៥២).​ លោក​​ថាច់ ​សុវណ្ណូ & អ្នក​​ស្រីថាច់ ស្រីសុង (Herndon, VA, USA) (ហ៊ុន #2); 56-(៥២).​ លោកថាច់ ​សុវណ្ណូ & អ្នក​​ស្រីថាច់ ស្រីសុង (Herndon, VA, USA) (ហ៊ុន #3); 57-(៥៧).​ Mr. Narom Uon​​ (Phila, PA, USA)(ហ៊ុន #1); 58-(៥៧).​ Mr. Narom Uon​​ (Phila, PA, USA)(ហ៊ុន #2)​; 59-(៥៧).​ លោក សោម​ និល (Portland, OR, USA)(ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); 60-(៥៧). លោក​ គៀត​ ធុល និង​អ្នកស្រី​ ឈួន​ ស៊ីថុន (Buena Park, CA, USA)($1,000.00 paid); 61-(៥៩). Mr. Soeun Samrach (Sterling,VA, USA); 62-(៦០).​ លោកកែវ សុំសិទ្ធិ​​ ​(Rockingham, NC, USA)($1,000.00 paid); 63-(៦១). លោក​ ណន ហ៊ី ​(Ciney, Belgium)($1,000.00 paid); 64-(៣៧). លោកនួន ​មីហ្សែល, សារុន & អ្នកស្រី​នួន​ គ្រិស្ទីន (Beauvais, Bornel, France)(ហ៊ុន #2)($1,000.00 paid); 65-(៦៣).​ លោក ឱក​ កិត្យា & អ្នកស្រី​ អ៊ុក ចន្ទណារី (Silver Spring, MD, USA) ($1,000.00 paid); 66-(៦៤). អ្នកស្រី​ពឹង​ រ៉ាវី (Vernouillet, France)($1,000.00 paid); 67-(៦៥). លោក & លោកស្រី​​ប្រាក់ ​ពូន (Amiens, France)($1,000.00 paid); ​68-(៦៦). អ្នកនាងស៊ីយ៉ា ថាច់ (FL, USA);​ 69-(៦៧). លោកកៅ មេធ (Stockton, CA, USA); ​ 70-(៦៨). លោក & លោកស្រី នួន​ សុខវ៉ាង (Norcross,GA, USA)($1,000.00 paid); 71-(៦៩).​​ លោករស់​ ចិន្តា​ ​(CA, USA)($1,000.00 paid); 72-(៧០). លោក​បៃ សារិទ្ធ & អ្នកស្រីបៃ ​សូផានី (San Jose, CA, USA) (ហ៊ុន​#2)($1,000.00 paid); 73-(៧០). លោក​បៃ សារិទ្ធ-អ្នកស្រីបៃ ​សូផានី (San Jose, CA, USA) (ហ៊ុន​#3)($1,000.00 paid); 74-(៧០). លោក​បៃ សារិទ្ធ & អ្នកស្រីបៃ ​សូផានី (San Jose, CA, USA) (ហ៊ុន​#4)($1,000.00 paid); ​75-(៧០). លោក​បៃ សារិទ្ធ & អ្នកស្រីបៃ ​សូផានី (San Jose, CA, USA)(ហ៊ុន​#5)($1,000.00 paid); 76-(៧៤). ​លោកយិន ​គិម អាន & អ្នកស្រីយិន ណារី (Colonial Heights, VA, USA)($1,000.00 paid); 77-(៧៥). លោក ឆាលី (OR, USA); 78-(៧៦). លោក​ជិន​ ស៊ីផុន (Richmond, VA, USA); 79-(៧៧). លោក​រ៉ន ម៉ន (Dallas, TX, USA)($1,000.00 paid); 80-(៧៨). លោក​ខ្វាយ ​សុខុម (CO, USA) (ហ៊ុន#1) ($500.00 paid $500.00 remaining); 81-(៧៩). អ្នកស្រីទូច ចន្ធូ (Charlotte, NC, USA)($1,000.00 paid); 82-(៨០). Mr. Bruce Lim (Houston, TX, USA)($1,000.00 paid); 83-(៨១). ​លោកប៉ូលី ទៀង & អ្នកស្រីចណ្ណា ពៅ ($1,000.00 paid); 84-(៨២).​​ អ្នកស្រីឈឹម​ ណុន; 85-(៨៣). លោក​ធម្មនុញ្ញ ឱក & អ្នកស្រី​ច័ន្ទណាដា ​គាត (Sterling, VA, USA)($1,000.00 paid); 86-(៨៤). អ្នកស្រី​សុធាវី​ ម៉ាស៊ី (Severn,​ MD, USA); 87-(៨៥).​​ លោក​សូផា​ន ​ថានី និង បុត្រ; 88-(៨៦).​ លោកគិម​ សាង & ​អ្នកស្រី​ផល្លា (Annecy, France)($1,000.00 paid); 89-(៨៨). លោក​នេត្រ​​ សត្យា-អ្នកស្រីនេត្រ​ មន្ថា (Munich, Germany)(ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); ​90-(៨៨). លោក​នេត្រ​​ សត្យា & អ្នកស្រីនេត្រ​ មន្ថា (Munich, Germany)(ហ៊ុន#2)($1,000.00 paid); 91-(៨៨).​ លោក​នេត្រ​​ សត្យា & អ្នកស្រីនេត្រ​ មន្ថា (Munich, Germany)(ហ៊ុន#3)($1,000.00 paid); 92-(១៨៨). លោក​ម៉ៃកុល ទីចៅ & អ្នកស្រី ឡ សុគន្ធ​ (Stockton, CA, USA) (ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); 93-(១៨៩). លោក​ម៉ៃកុល ទី​​ចៅ & អ្នកស្រី ឡ សុគន្ធ​ (Stockton, CA, USA) (ហ៊ុន​#2)($1,000.00 paid); ​94-(៩៣). លោក​កៅ សារាវុឌ្ឍន៍​(Rever, MA, USA); ​95-(៩១). អ្នកស្រី​កៅ​ ចេង ចេនីហ្វ័រ(Rever, MA, USA)(ហ៊ុន#1)​; 96-(៩១). អ្នកស្រី​កៅ​ ចេង ចេនីហ្វ័រ (Rever, MA, USA)(ហ៊ុន #2); ​ 97-(៩៥).​ ​លោក​សុខ​ ដារិន​ (CA, USA)($1,000.00 paid); ​ 98-(៩៦). លោកយិន​ រ៉ូណល់ ឆាយ-អ្នកស្រីយិន សេង ស៊ីរ៉ុង (Hemet, CA, USA)($1,000.00 paid);; 99-(៩៤). លោក​ច័ន្ទ ​សំអាន (Portland, OR, USA); 100-(៩៥).​ អ្នកស្រី​ឃឹម ​សុខុម (Portland, OR, USA); 101-(៧៨). លោក​ខ្វាយ ​សុខុម (CO, USA) (ហ៊ុន#2); 102-(៩៧). ​លោកសម្បត្តិ រិន & អ្នកស្រីស៊ីនឿម ម៉ម ​រិន (Cleveland, OH, USA)($1,000.00 paid); 103-(៩៩). ​លោក​អូវ​ សេង ​(San Jose, CA, USA)​; 104-(១០០). ​លោកជា​ លី ​មេង (Sacremento, CA, USA);​​ 105-(១០១).​ លោកហួន ថា (Cincinnati, OH, USA)($1,000.00 paid); ​106-(១០២). លោក Rene Seng (San Jose, Ca, USA);​​ 107-(១០៣). លោក Nathan Chou & អ្នកស្រី Handy Duch (Beverton, OR, USA)($1,000.00 paid); 108-(១០៤). លោកចន្ទ សំអាត-អ្នកស្រីសុខុម ឃឹម (Happy Valley, Or, USA);​ ​ 109-(១០៥). អ្នកស្រី​គិម​ ហេង នុត (Hershey, PA, USA)(ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); 110-(១០៥). អ្នកស្រី​គិម​ ហេង នុត (Hershey, PA, USA)(ហ៊ុន#2)($1,000.00 paid); 111-(១០៦). ​លោក​អូម ​ចាន់​វុឌ្ឍា & ​អ្នកស្រីអូម ចាន់​ថាវរី (Laveen, AZ, USA)($1,000.00 paid);​ 112-(១០៨). ​លោក សេង​ ស្រ៊ុន ស្រេង & អ្នកស្រីតាំង​ ស៊ុយ ​គាង (New Market, ON, Canada)($1,000.00 paid);​ 113-(១០៩). លោក Steve Luke (Long Beach, CA, USA)($1,000.00 paid); 114-(១១១).​ អ្នកស្រី​ រិទ្ធី ស៊ូ (Cleveland, OH, USA)($1,000.00 paid); 115-(១១៥). ​Mr. John Sam & Mrs. Ratana Ly ($1,000.00 paid); ; 116-(១១៦). លោក​តាំង ​គិម​ហ៊ុន; 117-(១១៦). លោកតាំង ​អាលិច លិម; 118-(១១៧). លោក​ផាន សុខ & ​អ្នកស្រីវ៉ាន់នី​ សុខ (​ហ៊ុន#1);​ ​119-(១១៧). លោក​ផាន ​សុខ-​អ្នកស្រី ​វ៉ាន់នី សុខ (ហ៊ុន#2); 120-(១១៧). លោក​ផាន ​សុខ & ​អ្នកស្រីវ៉ាន់នី​ សុខ(​ហ៊ុន#3); 121-(១២០). លោក & លោកស្រីចន្ទ ​តារា ពីព្រែកឯង​និង​ស្អាង (USA);​​ 122-(១២៦).​ លោក​ធាវ ​បេង​ទត & អ្នក ស្រី​ សារឿន ​អ៊ុក (Bonapark, CA, USA)($1,000.00 paid); 123-(១២៩). លោកម៉េង លី & អ្នកស្រីស៊ូ ធានលី (Auckland, New Zealand) ($1,000.00 paid);​ 124-(៣៦២). លោក​ឃួន ​វ៉ាន់ឌី (Long Beach, CA, USA) ($1,000.00 paid);​ ​ ​125-(១៤៤). ​លោក​ដួង​ សាង;​
126-(៩៩៩). លោកសាខន R. ឡាយ & អ្នកស្រីសេង ​ហៀង ឡាយ (Ontario, CA, USA) (ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); ​127-(១០០០). លោកសាខន R. ឡាយ & អ្នកស្រីសេង ​ហៀង ឡាយ (Ontario, CA, USA) (ហ៊ុន​#2); ​128-(១២៥). លោក & លោកស្រីកង សេនា (Dubendorf, Switzerland)($1,000.00 paid); 129-(១២៦). ​លោកប៊ុត បូរិន & អ្នកស្រីអ៊ុម ថាវរឿប (Zurich, Switzerland); 130-(១២៧). អ្នកស្រីអ៊ុម ស៊ានផល្លា (Zurich, Switzerland); 131-(១២៨). លោកកាំង ប៊ុនហៀង (Solothurn, Switzerland); 132-(១២៩). កាំង មាសពៅ (Solothurn, Switzerland); 133-(១៣០). កាំង សុខស៊ីម៉ូន (Solothurn, Switzerland); 134-(១៣១). កាំង ប៊ុនឡេង (Solothurn, Switzerland); 135-(១៣២). កាំង ស៊ុនវន្នី (Solothurn, Switzerland); 136-(១៣៣). លោកស៊ុន ពេជ្រ & អ្នកស្រី លាភ រដ្ឋា (Mulhouse, France); 137-(១៣៤). លោកលាភ ឡេង & អ្នកស្រីលាភ សេកឡាយ ហៅ គិម ងឿន (Mulhouse, France)($1,000.00 paid); 138-(១៣៥). អ្នកនាង ស៊ុន ណារ៉ាវ៉ាន់ & អ្នកនាង ស៊ុន ម៉ាឡា (Mulhouse, France); 139-(១៣៦). លោកនេត្រ លន់ & អ្នកស្រីសាយ សៅយុត (Mulhouse, France); 140-(១៣៩). ​អ្នកស្រីរូមី​ ឱក (Sterling, VA, USA)($1,000.00 paid); 141-(១៤០).​ លោកស៊ុន​ ស៊ិន​ថៃ (Villepinte, France)($1,000.00 paid); 142-(១៤១).​​​ លោក​ ភួង​ ផល (Charlotte, NC, USA); 143-(១៤២).​ Mr. Yep Phlen (SC,​​ USA); 144-(១៤៣). Mr Cuong Chi Lam (South Plainfield, NJ, USA)($1,000.00 paid); 145-(១៤៤). Ms. Marina Lam (South Plainfield, NJ, USA)($1,000.00 paid); 146-(១៤៥).​ លោក​ដៀន សាង ​(Gonesse, France)($1,000.00 paid); 147-(១៤៦). លោកវណ្ណ សឿន (Savigny, France)($1,000.00 paid); 148-(៧៧៧). ​អ្នកស្រីរស់​ វណ្ណា Fryett (Bristol, UK)($1000.00 paid); 149-(១៤៨)​. ​Mr. Boramey Ok & Mrs. Alejendra Ok (San Jose, Costarica)($1000.00 paid); 150-(១៤៩). Mr. Huot Long & Mrs Yuk Luy Sar (Morgan Hill, CA, USA)($1000.00 paid); 151-(១៥០). អ្នកស្រីលឹម​ យក់​លុយ (Morgan Hill, CA, USA);​ 152-(១៥១). លោកនាគ សុខុន & អ្នកស្រី​ណុប​ រិន (Austin,TX, USA)($1,000.00 paid); 153-(១៥២).​ លោកថាច់​កួង​(Camden, NJ, USA )($1,000.00 paid); ​154-(១៥៣). ​លោកត្រឹង​ សារុង & អ្នកស្រីសឺង ​ធី ធូឡេ​ (Castel Goffredo, Mantova, Italy)($1,000.00 paid); 155-(១៥៤). លោក​សឺង ង៉ុកថៃ & អ្នកស្រីសឺង ធី ធឿង (Casalodo, Mantova, Italy)($1,000.00 paid); 156-​(១៥៥).​​ លោក​ត្រឹង​ គិមណៃ & អ្នកស្រីសួស ឆាន (Castel Goffredo, Mantova, Italy)($1,000.00 paid); 157-(១៥៦). អ្នកស្រីសួស ​គង់ឈាន-អ្នកនាងម៉ាន់ ស្រីស្រស់ (Castel Goffredo, Mantova, Italy)($1,000.00 paid); 158- (១៥៧). លោក​សម្បត្តិ អ៊ុយ & អ្នកស្រីខេង ស៊ាក (Woodland, CA, USA)($1,000.00 paid); 159-(១៥៨). អ្នកស្រី ទេព សុគន្ធា (Montreal, QC, Canada)($1,000.00 paid); 160- (១៥៩). អ្នកស្រី កែវ ហៀក & លោកហម​​ សុខុម (Montreal, QC, Canada)($1,000.00 paid); 161-(១៦០). អ្នកស្រី សុខ សុធារី & លោកអ៊ុម​​ សុជាតិ (QC, Canada)($1,000.00 paid); 162-(១៦១). លោកញ៉ឹក វណ្ឌី & គ្រួសារ (Charlotte, NC, USA); 163-(១៦២). លោក គិម ចន្ទវង់ & អ្នកស្រីស៊ុន សំណាង (Tacoma, WA, USA); 164-(៥៧)លោក សោម​ និល (Portland, OR, USA)(ហ៊ុន#2); 165-(១៦៤). លោកសុវណ្ណ កៀង (Vorcester,​ MA, USA)($1,000.00 paid); 166-(១៦៥).​ ​លោកអ៊ុក វិចិត្រ (Lowell, MA, USA)($1,000.00 paid); 167-(១៦៦). អ្នកស្រីមាស ​មាលា (CT, USA)($1,000.00 paid); 168-(១៦៧). ​អ្នកស្រីសុធា ​កៅ (Lowell, MA, USA)($1,000.00 paid); 169-(១៦៨). លោកត្រឹង មិញ តាំ​ (Vorcester, MA, USA)($1,000.00 paid); 170-(១៧០). លោកអ៊ីវ ប៉ូលិព & អ្នកស្រីទេព ចន្ទសុថាវី (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#1) ($1,000.00 paid); 171-(១៧០). លោកអ៊ីវ ប៉ូលិព & អ្នកស្រីទេព ចន្ទសុថាវី (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#2)($1,000.00 paid); 172-(១៧២). លោក​អឿង​ លីដា-អ្នកស្រីទា ​សូម៉ាលី​ (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#1) ($1,000.00 paid); 173-(១៧៣). ​លោកប៉េង ​ថុងហេង-ភន់ ហ្គិចហួ (Longueuil Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); 174-(១៧៣). ​លោកប៉េង ​ថុងហេង & ភន់ ហ្គិចហួ (Longueuil, QC, Canada)(ហ៊ុន#2)($1,000.00 paid); 175-(១៧៥). លោក អ៊ុម ហ៊ាន & អ្នកស្រីព្រហ្ម សែន (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#1); 176-(១៧៥). លោក អ៊ុម ហ៊ាន & អ្នកស្រីព្រហ្ម សែន (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#2); 177-(១៧៥). លោក អ៊ុម ហ៊ាន & អ្នកស្រីព្រហ្ម សែន (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#3); 178-(១៧៥). លោក អ៊ុម ហ៊ាន & អ្នកស្រីព្រហ្ម សែន (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#4); 179-(១៧៥). លោក អ៊ុម ហ៊ាន & អ្នកស្រីព្រហ្ម សែន (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#5); 180-(១៧៥). លោក អ៊ុម ហ៊ាន & អ្នកស្រីព្រហ្ម សែន (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#6); 181-(១៨១). លោក​ផាន់​ យ៉ាវី (Montreal, QC, Canada); 182-(១៨២). អ៊ុម​ ហ៊ន (Montreal, QC, Canada); 183-(១៨៣). លោក​អ៊ុម​ សារិក (Montreal, QC, Canada); 184-(១៩៨). អ្នកស្រីឈីវ​ សុភា (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#1); 185-(១៩៨). អ្នកស្រីឈីវ​ សុភា (Montreal, QC, Canada) (ហ៊ុន#2); 186-(១៨៤). លោកទូច ហួ & អ្នកស្រីលឹម ធានី​ (Philadelphia, PA, USA)(ហ៊ុន#1); 187-(១៨៤). លោកទូច ​ហួ & អ្នកស្រីលឹម ធានី​ (Philadelphia, PA, USA)(ហ៊ុន#2); 188-(១៨៦). អ្នកស្រីអ៊ុម ពៅ ផាគុណ (Lowell, MA, USA)(ហ៊ុន#1); 189-(១៨៦). លោកអ៊ុម ពៅ​ ផាគុណ (Lowell, MA, USA)(ហ៊ុន#2); 190-(៩៦). លោកថន ឡេង & អ្នកស្រី​គិមហ៊ាក ឡេង (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); 191-(៩៦). លោកថន ឡេង & អ្នកស្រី​គិមហ៊ាក ឡេង (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#2)($1,000.00 paid); 192-(១៩០). អ្នកស្រីទេង ​គិម​សឿន​ (Arlington, VA, USA); 193-(១៩២). លោក​វិន​ វែង-អ្នកស្រី សឺង ធី​និត (Philadelphia, PA, USA)​ ($1,000.00 paid); 194-(១៩២). លោកថាច់​ ផៃ​ ​​(Philadelphia, PA, USA)​​ ($1,000.00 paid); 195-(១៩៣). អ្នកស្រីគិម កៅ (Philadelphia, PA, USA) ($1,000.00 paid); 196-(១៩៤). លោក​ឆាន់ វង្ស​អ៊ាប (Philadelphia, PA, USA)​ ($100.00 paid $900.00 to go); 197-(១៩៥).​ លោក​ស៊ាន​ អឹល. ញ ​​(Sewell, NJ, USA)​​ ($1,000.00 paid); 198-(១៩៦). លោកសម្បត្តិ យី ​​(Sewell, NJ, USA)​​ ($1,000.00 paid); 199-(១៩៩). លោកម៉េង សុង​ អ៊ឹម ​​(Sewell, NJ, USA)​​ ($1,000.00 paid);​ 200-(២០០). ​លោក អ៊ុក ហៃ (Burtonsville, MD, USA) (ហ៊ុន#1) ($1,000.00 paid); 201-(២០០). លោក អ៊ុក ហៃ (Burtonsville, MD, USA) (ហ៊ុន#2) ($1,000.00 paid); 202-(២០២). ​លោករ៉េត វ៉ាន់ថា (South Korea​) (ហ៊ុន#1) ($1,000.00 paid); 203-(២០២). ​លោករ៉េត វ៉ាន់ថា (South Korea​) (ហ៊ុន#2)($1,000.00 paid); 204-(២០៤). លោកតែម ខាន់ (Charlotte, NC, USA) ($200.00 paid with $800.00 remaining); 205-(២០៥). Mme. Ing Chou (L'Ile de Migneaux, Poissy, France) ($1,000.00 paid); 206-(២០៦). Mr. Ing Simony (L'Ile de Migneaux, Poissy, France)($1,000.00 paid);​ 207-(២០៧). Mrs. Sor Sany & daughters Mrs. Suos Serei Nhean & Mrs. Rosyann Pay (Long Beach, CA, USA)($1,000.00 paid); 207-(១៩៤២). អ្នកស្រីលិម​ ដារី ថាច់ (Charlotte, NC, USA)($1,000.00 paid); 208-(៨៨៨). អ្នកស្រី នូ សម បាន & លោកសម្បូរណ៍ ឆុន នូ (Norwalk, CA, USA) ($1,000.00 paid); 209-(២០៩). Mr.​ Sean Tang & Mrs. Sakhoun Ok ​(Wichita Fall,​ TX, USA)(ហ៊ុន#1); 210-(២១០). Mr.​ Sean Tang & Mrs. Sakhoun Ok ​(Wichita Fall,​ TX, USA)(ហ៊ុន#2);​​ 211-(២១១). លោកលី ជុំ (Philadelphia, PA, USA);​ ​212-(៥០). លោក​លាភ ​វាសនា​ (Mulhouse, France)(ហ៊ុន#2)($1,000.00 paid); 213-(២០២). ​លោករ៉េត វ៉ាន់ថា (Seoul, South Korea​)(ហ៊ុន#3)($490.00 paid with $510.00 remaining) ; អ្នកស្រី​ណាលីន​ ពា (Sterling, VA, USA);​ 214-(២១៤) Mr. Bun Than Thong​(Eagan, MN, USA)(ហ៊ុន#1); 215-(២១៤) Mr. Bun Than Thong ​(Eagan, MN, USA)(ហ៊ុន#2); ​216-(២១៦). Mr. Charles C. Lee (Charlotte, NC, USA) ($1,000.00 paid); 217-(២១៧). Mr. Manny & Son (MA, USA)($1,000.00 paid); 218-(១៧២). លោកអឿង​ លីដា & អ្នកស្រីទា ​សូម៉ាលី​ (Montreal, QC, Canada)(ហ៊ុន#2) ($1,000.00 paid); 219-(២១៩). Mr. Kusal Tan & Mrs. Theary Sim Ieng (Henderson, NV, USA) ($1,000.00 paid); 220-(២២០). Mr. Bun Kim Y & Mrs. Seth Phanna (Henderson, NV, USA) ($1,000.00 paid); 221-(២២១). Mr. Lim Siv Hai & Mrs. Lim Davyda (Henderson, NV, USA) ($1,000.00 paid); 222-(២២២). Ven. Son Sen (Watt Preah Puth, Atlanta, GA, USA); 223-(២២៣). ​លោកឯក​ ឆុំ​ (Spartanburg, SC, USA);​ ​224-(២២៥). Mr.Patrick Trieu (Houston,TX, USA) ($1,000.00 paid); 225-(២២៦). Mr. Ek Sam-Mrs. Siv Nhas-Ms. Ik Nhas (Vares-sur-Marne, France)($1,000.00 paid); 226-(​២០១). Mr. Chuong Ly (Toronto, ON, Canada)($1,000.00 paid); 227-(២២៧). Mrs. Ned Yutho Waterhouse (Chattanooga,TN, USA)($1,000.00 paid); ​ 228-(២២៨). Mr. Gau Andre (លោកង៉ូវ ​អេងឡាយ)(Villejuif, Paris, France)($1,000.00 paid); 229-(២២៨). Mrs. Gau Aline (អ្នកស្រីង៉ូវ​ អាលីន)(Villejuif, Paris, France)($1,000.00 paid); ​​ 230-(២៣០). Mr. Sreang Khy (Landshut, Germany)($1,000.00 paid); 231-(២២៩). Mr. Hai Van Lam (St. Petersburg, Fl, USA) ($800.00 paid $200.00 remaining); 232-(២៣២). Mr. Lim Veng & Mrs. Bountang Veng (Eberhardzell, Germany)($1,000.00 paid); 233-(១០៥). អ្នកស្រី​គិម​ ហេង នុត (Hershey, PA, USA)(ហ៊ុន#3); 234-(១០៥). អ្នកស្រី​គិម​ ហេង នុត (Hershey, PA, USA)(ហ៊ុន#4); 235-(១០៥). អ្នកស្រី​គិម​ ហេង នុត (Hershey, PA, USA)(ហ៊ុន#5); 236 Mr. Vibol Hin (Shakopee, MN, USA)($1,000.00 paid); 237-(២៣៧). Mr. Channthav Uch, daughter Uch Sita-Sophie & Mrs. Hoffman Uch Rena (Babaria, Germay)​ ($1,000.00 paid); 238-(២៣៨). Mr. Hout Sar & Mrs. Yuk Luy Sar (Morgan Hill, CA, USA) ($1,000.00 paid); 239-(២៣៩). Madame Lyna Koy & Grand Daughter Madeleine Liu (La Mirada, CA, USA); 240-(៥៧). Mr. Phorn Savy (New Market, Ontario, Canada) ($1,000.00 paid); 241-(២៤១). Mr. Wallon Sao (Long Beach, CA, USA); 242-(២៤២). Mr. Marom Uon (Philadelphia, PA, USA)(ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); 243-(២៤២). ​​Mr. Marom Uon (Philadelphia, PA, USA)(ហ៊ុន#2); 244-(២៤៤).​ Mrs. Saveth Siv Chhim ​(Everett,​ WA, USA); 245-(២៤៥). Mr. Anh H. Thach​ (Phoenix,​ AZ, USA)(ហ៊ុន#1)($1,000.00 paid); 246-(២៤៥). Mr. Anh H. Thach ​(Phoenix,​ AZ, USA)(ហ៊ុន#2)($1,000.00 paid); 247-(២៤៥). Mr. Anh H. Thach ​(Phoenix,​ AZ, USA)(ហ៊ុន#3)($1,000.00 paid); 248-(២៤៨). Mrs. Martha Chhuon Ho (Buena Park, CA, USA)($1,000.00 paid); 249-(២៤៩). Mr. Sam Ol (Anneville, PA, USA); ​ 250-(២៥០).​ លោក​យ៉ៃ​ ស៊ីប៊ុនរិទ្ធ &​ អ្នកស្រី ស៊ូសាន យ៉ៃ (Houston, TX, USA) ($1,000.00 paid); 251-(២៥១). Mr.​ Thach Son (Anneville, PA, USA); 252-(២៥២). Mr. Sophal Phy (Anneville, PA, USA); 253-(២៥៣). លោក​លឹម​ ប៊ុនរិទ្ធ (Denver, CO, USA)($1,000.00 paid);

Error message

 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1901 of /home/content/03/7801503/html/old/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1901 of /home/content/03/7801503/html/old/includes/database/query.inc).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag c line 1 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag c line 1 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 1 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag c line 2 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag c line 2 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 2 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 3 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 3 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag c.indexOf line 4 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag e.length line 4 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 4 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 6 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 6 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 6 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 6 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag ka line 6 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 6 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 6 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 6 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 7 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 7 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 7 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 7 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 7 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 7 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 7 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 7 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 8 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 10 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): StartTag: invalid element name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag Ca line 11 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 11 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 12 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 13 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 13 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 13 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 13 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a.length line 13 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 13 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 13 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 13 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 13 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 13 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 14 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 15 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 15 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag m line 15 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 15 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 15 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 15 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag g.childNodes.length line 16 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): StartTag: invalid element name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag d line 16 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag m line 16 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): StartTag: invalid element name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 16 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag c line 17 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 17 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Entity 'hellip' not defined in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 18 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 18 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 18 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 18 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 18 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 18 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 18 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 19 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 19 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 19 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 19 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag f line 20 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): StartTag: invalid element name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 20 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): StartTag: invalid element name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 21 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 21 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 21 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): StartTag: invalid element name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 21 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 21 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 21 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 22 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 22 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag Gb.length line 22 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 22 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 22 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 23 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 24 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 24 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a.length line 27 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag c.length line 27 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 27 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag c.length line 28 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag b.length line 28 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 28 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 29 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 30 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 30 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 30 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 30 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 30 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 30 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 30 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 30 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag g.length line 31 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): error parsing attribute name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag f-- line 31 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 31 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 32 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 32 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 32 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 32 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 32 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 32 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 33 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 33 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 33 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 33 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 34 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 34 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 34 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 34 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 35 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 35 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 35 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 35 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: meta line 51 and noscript in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag div line 51 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): xmlParseEntityRef: no name in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag div line 51 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag div line 51 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag span line 51 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 51 and span in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag ol line 51 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag li line 51 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 51 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag span line 51 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: noscript line 51 and span in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag span line 51 in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: body line 40 and span in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: html line 1 and a in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: DOMDocument::load(): Extra content at the end of the document in http://news.google.com/news/search?q=cambodia&output=rss, line: 51 in eval() (line 9 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • User error: XSL transformation failed. in eval() (line 13 of /home/content/03/7801503/html/old/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Today News (December 22, 2012) by World Khmer Radio


Daily News Broadcast by World Khmer Radio កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

 Download file  

Notes for Downloading Files with Different Browsers!!!

បើប្រើ Internet Explorer​ ត្រូវ​ Right-Click ប៊ូតុង Download file ហើយចុច​ Save Target As... បើប្រើ Google Chrome​ ត្រូវ​ Right-Click ប៊ូតុង Download file ហើយចុច​ Save Link As...
បើប្រើ Firefox លោកអ្នកអាច Left-Click ប៊ូតុង Download file ហើយ Save ​បានភ្លាម​វិទ្យុខ្មែរ​ពិភពលោកសុំអរគុណអ្នកគាំទ្រ!!!

បរិច្ចាគពីថ្ងៃ​អង្គារ ៤​ធ្នូ ២០១២ Mr. Sam Ol (Anneville, PA, USA) $100.00 for WKR and $50.00 for Suong Sophorn Fund; Mr. Thach Son (Anneville, PA, USA) $100.00 for WKR and $100.00 for Suong Sophorn Fund. បរិច្ចាគពីថ្ងៃ​សៅរ៍ ១​ធ្នូ ២០១២ លោក​យ៉ៃ ស៊ីប៊ុនរិទ្ធ & អ្នកស្រី ស៊ូសាន យ៉ៃ (Houston, TX, USA) $100.00 for WKR. បរិច្ចាគពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ​២៩​ វិច្ឆិកា ២០១២ Mrs. Sithon Chhuon (Buena Park, CA, USA) $300.00 for Jan, Feb, Mar, April, May and June; Mr. Sambath Yi (Easton, PA, USA) $30.00​ for WKR; លោកលី​ ប៊ុន (Bellflower, CA, USA) $40.00 for WKR, $30.00 for Meas Vanthea's Moto, $20.00 for Kathen, and $30.00 for Youth Funds; លោកយាយ​គាម ​ថុន $03.00 ឧបាសិកា ​ម៉ក់ សាវី $03.00 លីធារី-លីសុភាព ​$04.00 for Youth Funds បរិច្ចាគពីថ្ងៃ ចន្ទ ​១៩​ វិច្ឆិកា ២០១២ Mr. Neth Satya​ (Munich,​​ Germany) 50 Euros & 2 VIP Video interview Pens for WKR; Mr. Seng Srun Sreng (New Market, ON, Canada) $20.00 for WKR & 20.00 for Suong Sophorn Funds. បរិច្ចាគពីថ្ងៃ អាទិត្យ​១៨​ វិច្ឆិកា ២០១២ November Donations to WKR: Mrs. Bay Sophany $20.00, Mr. Sophop Ouk $10.00, Mr. Chea Sun Meng $10.00, Ms. Ky Valine $10.00, Mr. Sean L. Gno (Sewell, NJ) $25.00, Mrs. Lena Koy $20.00—Gift to Suong Sophorn's youth movement from Mrs. Sophany Bay $50.00 on behalf of Sam Raingsy Party and National Rescue Party (San Jose, CA)--Contributions to Ven. Srouy Nuochden's Kathin (collected by Van San & Mrs. Van Vay Sakhan): Mr.Thong Boeun & Mrs. Yin Sambo 50 Frank suisse, Mr. Tea Heng & Mrs. Lim Nuon 20Fs, Mr. Prom Saveth & Mrs. Supheatra 30.00Fs, Mr. Hy Kuy Hong 20.00Fs, Mr. Soeur Bunthy & Mrs. Nuom 20.00Fs, Mr. Tran Chan & Mrs. Sarin 20.00Fs, Mrs. Thong Sophany &Mrs. Nga 50.00Fs, Mr. Chhit Samnang & Mrs. Pun Leng 20.00Fs, Mr. Tap Bun Thuon & Mrs. Mak Moeun 10.00Fs, and Mr. Den Yong & Mrs. Saroeun 20.00Fs. បរិច្ចាគពីថ្ងៃ សុក្រ​ ១៦​ វិច្ឆិកា ២០១២ Mr. Svay Kim Ang & Mrs. Tynit Svay (Switzerland) $100.00​ for WKR; Mr. Tin Sin $50.00,​​ Mr. Ngin Chan ​& Mrs. Thong Muoy $30.00, Mr. Kan Borey & Mrs. Naren $100.00, Mrs. Tra Kosal Wolf $20.00 and Mr. Marcos & Mrs. Kunthea $20.00 for Kathin with Venerable Sruoy Nuochden. បរិច្ចាគពីថ្ងៃ ពុធ​ ១៤​ វិច្ឆិកា ២០១២ Mr. & Mrs. Yin Kim An (Colonial Hgts,VA, USA) $50.00 for WKR; Mr. & Mrs. Sum Ouk (Bethel, CT, USA) $100.00 for WKR; Mr. Sambath Uy & Mrs. Seak Kheng $50.00 for Kathin; Mr. Sat Ek & Mrs. Leng Sokhom $50.00 for WKR & $50.00 for Kathin; Mr. Sakhan & Mrs. Seng Heang Lay $20.00 for Kathin; and Mr. Hai Van Lam $20.00 for Kathibn.​ បរិច្ចាគពីថ្ងៃ អាទិត្យ ១១​ វិច្ឆិកា ២០១២ For WKR: The Khmer Post Funds $200.00 for the month of October & November -- For Bon Kathin with Ven. Srouy Nuochden: Mr. Pich Sina (Switzerland) $30.00, Mr. Bun Ban Sar (Switzerland) $50.00, Mrs. Vay Reun Navy $100.00. បរិច្ចាគពីថ្ងៃសុក្រ ៩​ វិច្ឆិកា ២០១២ Mr. Kas Thon (San Jose, CA, USA) $20.00 November contribution to WKR & $05.00 for​ ​ទេសនា; Mr. & Mrs. Seang Heng Lay (ON,Canada) $20.00 for Preacher & $20.00 for Kathin. បរិច្ចាគពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨​ វិច្ឆិកា ២០១២ នាមខ្មែរអ្នកមានសទ្ធា ពីប្រទេសស្វ៊ិស ចូលរួមអង្គកថិន ទៅស្រុកខ្មែរ ជាមួយតេជគុណ ស្រូយ នួច ដែន៖ Mr. Vung Chak​ & Madame $200.00; MR. Pen Poun & Mrs. Sothearun $100.00; Mr. Marong & Madame $50.00; Mr. Vann Dy $50.00; Mrs. Vann Helene $200.00; Mr. Cheng Sao $50.00; Mr. Vanna $50.00; Mr. Phung Sophy $50.00; Mr. Svay Kim Ang & Mrs. Thinit $100.00; Mr. Vay Kim San $100.00; Mr. Nhek Kim $50.00; Mr. Vann Mao $50.00; Mr. Uk Vuthy & Mrs. Many $50.00; and Mr. Chan Vay Sophal $50.00. SUPPORT for WKR: Mr. Prum Saunora's November contribution of $60.00. បរិច្ចាគពីថ្ងៃពុធ ៧​ វិច្ឆិកា ២០១២ Following are contributions to Ven. Srouy Nuochden's Kathin: From SWITZERLAND: Mr. Chhlang Soky & Mrs. Kim Seng $100.00; Mr. Pich Soeung & Mrs. Chhlang Ravy $100.00; Mr. Van San & Mrs. Van Vay Sakhan $120.00; Upasika Sun Pel Poy $200.00 (merit making on 100th day of her passing); Chhlang Savy Sen $50.00; Mr. Men Chamreun $50.00; Mr. Thuch Saroeun $30.00; Mr. Nuon Peou $50.00; Mr. Ok Phat Kim Eang 50.00 euros; Ms. Thach Sopheap, Rithy & Soravy $100.00; Mr. Kang Sena & family $100.00; Mrs. Vay Suon $30.00; Mr. Tan Not 50.00 euros; Mr. Moeun Chantha $100.00; Mr. Ros Savuth $30.00; Mrs. Seng Sak Mom $50.00; Mrs. Kep Mao Mom $50.00; Mr. Kaing Hun Hean $100.00; From FRANCE: Mr. Leng Leap & family, $20.00 euros; Mr. & Mrs. Ouk Pat 50.00 euros; From USA: Mr. Lim Siv Hai & Mrs. Lim Davyda (Nevada) $100.00; Lok Yeay Chau Yam Hau $100.00; and Mr. Prum Mean $20.00. Following are contributions to WKR: Mr. Kang Sena & family (Switzerland) $100.00; Mr. Lim Siv Hai & Mrs. Lim Davyda (Nevada, USA) $100.00 for WKR, $100.00 for WKR Staff in PPenh, and $700.00 for a new PC or Laptop in PPenh. បរិច្ចាគពីថ្ងៃអង្គារ៦​ វិច្ឆិកា ២០១២ លោកពេជ្រ សឿង (Switzerland) $50.00 for WKR; លោក​និង​លោកស្រី វ៉ាន់​ សន (Wettswel, Switzerland) $100.00 for WKR បរិច្ចាគពីថ្ងៃអាទិត្យ៤​ វិច្ឆិកា ២០១២ Mr. Gau Andre (អង់ដ្រេ)(Villejuif, Paris, France) $300.00 for WKR បរិច្ចាគពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១​ វិច្ឆិកា ២០១២ Mr. Kim Chhun (Philadelphia, PA, USA) $100.00 for WKR

Heartfelt Thanks From the Sam Borin Family

លិខិតជូនពរ

Is this Freedom or Recklessness?

How France Had Angkor Replica Built in Marseille 1922 & Paris 1931

ANGKOR IN FRANCE, THE EXPOSITIONS

(Underneath are excerpts from A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Jennifer Lee)

For the Sake of a New Pair of Shoes

For imaginative people...when acrobat goes shopping

រូបផ្ទះខ្មែរ​ដែលប្រមូលបានពីវ៉ឹបសៃថ៍ខ្លះ

ផ្ទះខ្មែរខ្លះៗ​អាចមើលតាម​ខ្សែភ្ជាប់នេះ៖ សុំចុច​ដើម្បីមើលរូប៖
http://www.flickr.com/photos/san_suwith/sets/72157631953275476/show/

មើលក្នុង​យូធូបនេះក៏បាន​(បញ្ជូនមកដោយ​លោក ​Bruce Lim ​ពី Houston, TX): http://www.youtube.com/watch?v=kWfK6LbiKCI&feature=related

កោះត្រល់ត្រូវតែ​បាន​មកខ្មែរ​វិញ​ព្រោះជាកោះខ្មែរ

យួន​ច្បាមយក​ដីខ្មែរ​ងាយៗ​ដោយ​សារខ្មែរមួយចំនួន​យល់ព្រមដាក់ជើងពានថ្វាយ

សាងសាលារៀននៅកម្ពុជាក្រោម

សិស្ស-សង្ឃ នៅសាលារៀនវត្តរាជមហាជេតវនារាម​ភូមិធំ Chua Soc Lon
មើលរូបថែមទៀត​ចុច​ទីនេះ៖ http://www.flickr.com/photos/san_suwith/sets/72157631909587504/show/

More Dream Houses for Would-Be Borei Angkor Residents

These are Khmer-Styled Dream Houses that can be built on lots given founding members of Borei Angkor, Inc. These models are provided by Lok Bruce Lim of Houston, TX. We might have a construction company tapped to build these Khmer traditional homes with modern amenities.
For many more photos of the house models, click here: http://www.flickr.com/photos/san_suwith/sets/72157631904967543/show/

Is this another case of 'Curiosity Kills the Cat'?

កូនក្មេងជាតិណាៗ​ក៏រពឹសដូចគ្នា....

Dream House for Borei Angkor Community!!!

ផ្ទះបែបនេះ​សមាជិក​ស្ថាបនិក​បុរីអង្គរ​អាច​សាង ក្នុងដីបាត​ផ្ទះ​១​ឡូត៍ដែលសមាជិកមាន​សិទ្ធិ​បានទទួលហើយនៅសល់ដីទូលំទូលាយសម្រាប់​ដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ​ព្រោះផ្ទះតាមរូប​នេះ មានទំហំ​តែ​៥៥០​ square feet ​ប៉ុណ្ណោះ។ ​បើចង់មាន​បន្ទប់ច្រើនអាច​សាង​២​ជាន់​ឬ ៣​ជាន់រាប់ទាំង​ basement ​ក្រោមដីផង។
មើលរូបមួយទៀតចុចទីនេះ៖ http://www.flickr.com/photos/san_suwith/sets/72157631877845406/show/

Pages

Copy Right 2011 World Khmer Radio. All right reserved.