May 312014
 

កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍ ៣១ ឧសភា ២០១៤ ភាគ២៖
៦–នាទីយល់ដឹងពីសមាធិកម្មដ្ឋាន​ របស់លោក​ស៊ិនសំបូរ​ពីក្រុង​ម៉ុងរេអាល់ប្រទេស​កាណាដា
៧–នាទីរឿងនិទានប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍
៨–នាទីពីនេះពីនោះរបស់លោកសានសុវិទ្យ៕

Sorry, the comment form is closed at this time.