Oct 252014
 

23-10-1991 Anniversary

23-10-1991 Anniversary

23-10-1991 Anniversary

23-10-1991 Anniversary

កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍ ២៥​ តុលា ២០១៤ ភាគ១៖
១–ព័ត៌មានក្នុងស្រុក
២–សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រធាន
ឱកសឿមស្តីពីសកម្មភាពនិងភាពរីក​ចម្រើន
នៃគម្រោងកសាងសហគមន៍បុរីអង្គរ
៣–សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាច់
ពីយ៉ាពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងស្តីពីបាតុកម្ម
របស់បងប្អូនខ្មែរថ្ងៃទី២៣តុលាឆ្នាំ២០១៤
ដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលាឆ្នាំ៩១
៤–នាទី«យល់ដឹងអំពីបញ្ហាព្រំដែន​កម្ពុជា-វៀតណាម»​រៀបរៀងដោយលោកជាតិ​ហង្សា
៥–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីខោលមុំពីក្រុងខូឡឹមបឺសរដ្ឋអូ​ហៃយោ
(កម្មវិធីផ្សាយនៅមាន ត)
23-10-1991 Anniversary

23-10-1991 Anniversary

23-10-1991 Anniversary

23-10-1991 Anniversary

Sorry, the comment form is closed at this time.