Dec 252016
 
Play

កម្មវិធីផ្សាយ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៥ ធ្នូ ​២០១៦ ភាគ១៖

១–បទយការណ៍របស់កញ្ញាសុវណ្ណភូមិស្តីពីការបាក់
ទឹកចិត្តរបស់យុវជនដែលចូលរួមធ្វើការងារសង្គមហើយ
មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចអង្គការសង្គមស៊ីវិល
២–នាទីកម្រងទស្សនៈលោកបណ្ឌិតកែមឡីរៀបរៀងដោយ
លោកនួនសុខវ៉ាង
៣–នាទីតន្ត្រីរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីស៊ានកិត្យា

(កម្មវិធីផ្សាយនៅមាន ត)

Sorry, the comment form is closed at this time.